GÜNAÝ MARKET

“Günay” dükany öz görnüşi bilen özboluşly we kiçi we orta kärhanalaryň beýleki söwda nokatlaryndan düýpgöter tapawutlanýar. Satyljak harytlary saýlamakda çeýeligi bilen tapawutlanýar! Ujypsyz býudjetler bilen, ýerlikliligi we satuwdaky täze tendensiýalara çalt jogap bermek bilen tapawutlanýar. Işiň esasy ýörelgelerini dükanyň harytlaryny müşderiler üçin ugrukdyrmakda ulanýan üç şygary bilen düşündirip bolar. Dükanymyz, ähli önüm segmentlerinde müşderilerine iň ýokary hilli önüm bilen üpjün etmek ugruna eýerýär. Munuň üçin ähli ugurlarda ýokary hilli harytlar bilen iň meşhur markalar bilen hökman eşidilýän we içerki bazarda özüni tanadýan şertnamalar baglaşyldy. Şonuň üçin bir gezek satyn alyp, hökman ýene gelersiňiz.

Karendeçi: Telekeçi Hangeldiýew Hudaýberdi Aşyrgeldiýewiç | Telefon: 95-58-33 faks: 95-58-26 el telefon: 864-22-20-20 | Harytlary eltmek hyzmaty: 95-58-33